Značka Cetelem má v České republice dlouholetou tradici. Od roku 1996 do května 2015 byla používána akciovou společností CETELEM ČR, a.s., stoprocentní dceřinou společností francouzské banky BNP Paribas Personal Finance SA. CETELEM ČR, a.s., byl silnou a stabilní společností s vedoucím postavením na trhu nebankovních poskytovatelů úvěrů. K červnu 2015 došlo k jeho sloučení s mateřskou bankou, což umožňuje poskytování produktů a služeb Cetelemu pod bankovní licencí.“
https://www.cetelem.cz/o-nas/o-spolecnosti-bnp-paribas-personal-finance/
DMS Systém SAFE zůstává v provozu v plném rozsahu a pružně se přizpůsobuje změně zákazníka na banku tak, aby stále spolehlivě plnil svojí funkci.