DMS řešení u našich zákazníků rozšiřujeme o staronovou funkcionalitu anonymizace.

Někteří naši zákazníci již v minulosti v dokument management systému prováděli anonymizaci osobních údajů v uložených smlouvách, které byly poté zveřejňovány na internetu. S příchodem zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv se tak pro ně nic nezměnilo. Další naši zákazníci se připravují, aby mohli od 1.7.2016, kdy vejde zákon v platnost, provádět anonymizaci smluv a odesílat smlouvy do centrálního registru.

V systému SAFE je možné provádět anonymizaci dokumentů ve formátu PDF i v textových formátech MS Office. Anonymizaci může provádět uživatel ručně nebo ji pomocí chytrých šablon může provádět systém automaticky.
Vlastní odesílání do registru smluv provádí SAFE pomocí datových schránek.