Od spuštění projektu slovenských Elektronických schránek spolupracujeme s NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby), na pilotním projektu napojení DMS systému SAFE na portál www.slovensko.sk (slovenské Elektronické schránky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente). Slovenské Elektronické schránky jsou obdobou českých Datových schránek.