Řídící dokumentace (ISO)

Potřebujete efektivně spravovat směrnice, pracovní postupy či ISO dokumentaci?
Je organizace změnových řízení v tradiční papírové podobě příliš složitá?
Potřebujete seznámit pracovníky s novým zněním pracovního předpisu nebo směrnice?

Správa dokumentace jakosti

Řešení bylo navrženo v souladu s požadavky na řízení dokumentace jakosti. Umožní vám rychle a efektivně evidovat v elektronické podobě jakýkoliv typ řízené dokumentace (směrnice, pracovní postupy, ISO dokumentaci), automaticky sledovat dobu její platnosti, jednoduše organizovat změnová řízení a cíleně seznamovat zaměstnance s novým zněním dokumentů.

Produktový list: SAFE-ridici-dokumentace.pdf

  • Správa řízené dokumentace v elektronické podobě
  • Automatické sledování doby platnosti dokumentů
  • Jednoduchá správa a organizace připomínkového řízení prostřednictvím workflow procesu
  • Personalizovaný přístup k dokumentům dle praxe organizace. Uživatelské role.
  • Nástroje pro rychlé a jednoduché vyhledání platných dokumentů
  • Řízený oběh návrhů a dokumentů v platném znění rámci organizace
  • Přesně definovaný sled kroků připomínkového a schvalovacího řízení
  • Jednoznačné definování odpovědnosti při nakládání s návrhy nového znění
  • Minimalizace chybovosti údajů a ztrát dokumentů
  • Přístup ke dokumentům odkudkoliv 24 hodin denně
  • Odstranění náročného organizování změnových řízení
  • Dlouhodobé a bezpečné uložení platných znění dokumentů v elektronické podobě
  • Integrace do stávající IT infrastruktury organizace
Řídící dokumentaci lze integrovat s těmito řešeními: