Školení

Ke každému kurzu přistupujeme se zvláštní péčí s cílem dosáhnout vzdělávání cíleného, proaktivního, individuálně zaměřeného, koncepčního a především dostatečného.

Vzdělávání a naše mise

Pojem vzdělávání hraje klíčovou roli všude. O dynamicky proměnlivém prostředí, kterým software prostě je, to platí dvojnásobně. Software je určen především pro uživatele, proto je pro nás pojem spokojený uživatel klíčovým slovem k úspěchu. Školení v AiP Safe si klade za úkol připravit uživatele pro práci se softwarem, vybavit jej dostatečnými schopnostmi a znalostmi tak, aby byl sám se sebou skutečně spokojen.

Přípravě vzdělávacích kurzů věnujeme dostatek času, protože jedině tak lze dosáhnout maximálních výsledků. Dlouhodobá koncepce vzdělávání společně s přípravou jednotlivých vzdělávacích akcí koresponduje s nejmodernějšími vzdělávacími trendy, zohledňuje aktuální změny a z hlediska priorit má v AiP Safe tu nejvyšší.

Struktura kurzu je věcí individuální přípravy

Pro každou lekci může vzniknout individuální nebo je realizována podle strukturované osnovy, která vychází z dlouhodobé koncepce vzdělávání AiP Safe.

  • Struktura kurzu – kurzy jsou pořádány po skupinách ve specializovaných PC učebnách. Přesná struktura kurzu se spoluvytváří se zástupci klientů v procesu pří­pravy vzdělávacího projektu. Součástí přípravné fáze kurzu bývá i znalostní audit účastníků a rozdělení podle kompetenčních schémat.
  • Frekventanti – k účastníkům kurzů patří běžní uživatelé DMS, garanti a správci DMS (uživatelé s rozšířenými kompetencemi).
  • Materiály kurzu – Materiály ke školení mají strukturu přizpůsobenou prakticky ori­entovaným lekcím. Na jejich přípravě se podílí všichni členové realizačního týmu, tím je dosažena obsahová i věcná přesnost vzhledem k požadavkům našich klientů
  • Uživatelská školení – Uživatelská školení – praktické lekce zaměřené především na praktické dovednosti a ovládání systému. Forma výkladu je inspirována posledními trendy v oblasti předávání znalostí – learning by doing a problémové učení. Praxe a teorie jsou proto při našich lekcích vůči sobě pro praxi v příznivém poměru 3:1.
  • Školitelé – Naši lektoři jsou odborníky na předávání znalostí se specializací vzdě­lávání dospělých. Implementační školení jsou prováděna našimi specialisty konzul­tanty systému DMS, kteří mají zkušenosti s nasazením systému u našich zákazníků.
  • Partnerská školení – Školení pro naše obchodní a technologické partnery obsahují školení konzultantů/implementátorů/administrátorů, projektových manažerů a členů presales. Podle druhu spolupráce vyškolíme našim partnerům jejich vlastní odborníky na problematiku DMS na požadované úrovni.