Nová funkcionalita systému Acta Safe umožňuje sledování insolvencí vzhledem k evidovaným subjektům v adresáři. Systém porovnává údaje z adresáře Acta Safe se záznamy z insolvenčního rejstříku a v případě shody je zobrazuje ve složkových dotazech, na spisech a kartách jednotlivých subjektů. Každý záznam insolvence obsahuje i jednoduché workflow pro zjednodušení zpracovávánítěchto záznamů.