Přijatá a odeslaná pošta

Potřebujete evidovat a zpracovat korespondenci, která je vám denně doručována?
Chcete zajistit její rychlé předání odpovědným osobám?

Snadná evidence přijaté a odeslané pošty

Řešení vám pomůže zjednodušit administrativní činnosti spojené se zpracováním přijaté a odeslané korespondence a vytvořit jednotnou evidenci písemností včetně vlastních (vytvořených organizací).
Usnadní vám evidenci došlých zásilek a písemností a jejich distribuci v rámci organizace.

Produktový list: SAFE-prichozi-odchozi-posta.pdf

Řízená distribuce zásilek v organizaci

Dokumenty jsou předávány cíleně a okamžitě bez prodlev či rizika ztrát. Zpracovatelé poté mohou vytvořit odpovědi, které budou odeslány např. podatelnou.

Dlouhodobá archivace

Zpracované písemnosti můžete archivovat či skartovat dle platných skartačních a archivačních plánů.

 • Evidence přijaté a odeslané korespondence v elektronické podobě
 • Evidence obálky a písemnosti
 • Možnost stanovit typ písemnosti
 • Skenování obálky
 • Řízený oběh písemnosti v rámci organizace
 • Písemnosti lze předávat jednotlivě nebo hromadně
 • Adresář kontaktů
 • Skartační a archivační plány pro jednotlivé typy dokumentů
 • Možnost definovat různé způsoby odeslání
 • Odstranění manuální evidence
 • Řízený oběh písemností – zamezení ztrátám a poškození
 • Okamžitá dostupnost dokumentů
 • Dlouhodobé a bezpečné uložení
 • Zjednodušení administrativních činností

Agenda příchozí a odchozí pošty je připravena pro integraci s dalšími řešeními společnosti AiP Safe. Získáte tak komplexní systém, který vám pomůže při zpracování vaší dokumentace a zjednoduší administrativní činnosti a zajistí rychlou a přehlednou distribuci dokumentů.