Systém SAFE je připraven na automatizovanou elektronickou výměnu dat pro součinnost s exekutory a finančními úřady podle standardu ČBA č. 17 – Racionalizace výměny dat s orgány oprávněnými podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách (§38).

Automatizované nebo poloautomatizované zpracování datových zpráv z ISDS s požadavky o součinnost používá již pět našich zákazníků, například Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a  Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.