Systém SAFE provádí automatizovanou elektronickou výměnu dat pro součinnost s exekutory podle vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti (dříve standard ČBA č. 17).

Související řešení: SAFE datové schránky

Jak součinnosti fungují

V principu jde o to, že exekutor potřebuje zjistit, zdali člověk (tzv. povinný) má u některých finančních institucí (např. v bance) nějaké peníze. Exekutor proto obesílá všechny banky se seznamem lidí a žádá tyto instituce o součinnost. Finanční instituce mají ze zákona povinnost exekutorovi odpovědět. Dotazy a odpovědi mají formu strukturovaných datových soborů ve formátu XML a jsou doručovány přes Informační systém datových schránek (ISDS) jako datové zprávy.

Datová zpráva s žádostí o součinnost od exekutora má specifický předmět („XMLEXE SOUC“), podle kterého jí lze rozpoznat. Odesílatelé mohou být pouze exekutoři se svým zvláštním typem datové schránky.

Základním identifikátorem povinné osoby je RČ nebo IČO. Bez jejich znalosti nelze tento standardizovaný způsob použít. Každá datová zpráva s žádostí o součinnost může obsahovat více jednotlivých dotazů na povinné osoby.

8 kroků zpracování žádosti o součinnost
Zpracování žádostí o součinnost v systému SAFE spočívá v:

  • stažení všech datových zpráv z datové schránky;
  • rozpoznání datových zpráv s EEP;vyfiltrování EEP z fronty pro běžné zpracování na podatelně;
  • zpracování datového souboru XML s EEP;
  • vytvoření náhledu na datový soubor v grafické podobě, která je srozumitelná pro uživatele;
  • zjištění odpovědí na dotazy;
  • připravení odpovědi;
  • odeslání odpovědi datovou zprávou do datové schránky odesílatele.

Automatizované nebo polo-automatizované zpracování datových zpráv s požadavky o součinnost od exekutorů používá již pět našich zákazníků, například Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.