Konference INFORUM 2011

Konference INFORUM je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání a jako taková je ojedinělou akcí svého druhu v celé střední a východní Evropě.

Systém pro správu dokumentů v České pojišťovně ZDRAVÍ

Česká pojišťovna ZDRAVÍ používá pro oběh a řízení zpracování dokumentů systém SAFE dodaný partnerem AiP Safe – společností XEROX CZECH REPUBLIC.

Systém, nasazený do ostrém provozu v září 2009, pokrývá evidenci přijaté a odeslané pošty včetně její distribuce v rámci organizace. Zajišťuje uložení, zpřístupnění a zpracování klientských dokumentů, a umožňuje sledování jejich oběhu.

Bezpečný klíč pro datové schránky

klíč pro datové schránkyK datové schránce je k dispozici bezpečný klíč, který zajišťuje vyšší stupeň bezpečnosti v přistupování do datových schránek nebo umožní opatřit elektronické dokumenty, které mohou být součástí datové schránky, zaručeným elektronickým podpisem.

Co klíč pro datovou schránku umožňuje
Bezpečný klíč je produktem České pošty, s.p. Jedná se o placenou službu, která nabízí získat kvalifikovaný certifikát (vydává certifikační autorita Postsignum) a USB klíč (tzv. token) vhodný pro bezpečné ukládání hesel a klíčů.

Datová schránka – klíč pro bezpečný přístup a podpisy
Prozatím je klíč pro datové schránky nabízen ve třech základních variantách jako komplet – chráněný přístup a elektronický podpis nebo jen jako přístupový klíč, který chrání přistupování do datové schránky a konečně jen jako podpisový klíč, který obsahuje kvalifikovaný certifikát od certifikační autority Postsignum.

Inteligentní formulář – eGon ready
eGon ready – nové interaktivní formuláře určené pro orgány veřejné moci. Formuláře dodávané firmou Software602 by měly usnadnit práci úředníkům při zadávání datových zpráv. Kliknutím pro odeslání dojde k automatickému vytvoření datové zprávy, ke které bude tento vyplněný formulář připojen jako příloha. Takto vytvořená datová zpráva je odeslána systémem ISDS adresátu datové zprávy. eGon ready jsou přenášeny bezpečným komunikačním protokolem a zaručují vznik záznamu o odeslání včetně času a data.

Zřízení datové schránky
Pro zřízení je vyžadováno vyplnění žádosti o zřízení Datové schránky nebo požádání o založení Datové schránky na kontaktním místě.
Žádosti o zřízení datové schránky jsou rozděleny podle žadatele na žádosti o zřízení Datové schránky pro fyzickou, fyzickou podnikající a právnickou osobu a také žádosti pro orgány veřejné moci. Dále se žádosti o založení datové schránky dělí podle typu žádosti na tištěnou a na elektronickou.

Tištěné žádosti o datové schránky se odesílají vyplněné se všemi náležitostmi jako doporučená zásilka na adresu Ministerstva vnitra ČR.
Elektronické žádosti se vyplní prostřednictvím programu 602XML a odesílají podepsané kvalifikovaným certifikátem na e-podatelnu Ministerstva vnitra ČR (je možný i tisk elektronické žádosti o založení Datové schránky a odesílat úředně ověřenou žádost jako běžnou poštovní zásilku).

Žádost o zřízení datové schránky na kontaktním místě
Žádost o zřízení Datové schránky na kontaktním místě je vyplněna pracovníkem kontaktního místa. Do žádosti pracovník kontaktního místa zanese informace z dokladů, z kterých ověřil totožnost žadatele o založení datové schránky. Žádost vytiskne a podepsanou žadatelem pošle do systému ISDS.
Jestliže je vše v pořádku a nic nebrání založení datové schránky (obvykle do 3 dnů), vytiskne pracovník kontaktního místa potvrzení o zřízení datové schránky (již obsahuje číslo, které získala datová schránka) a nechá podepsat žadatelem o založení datové schránky. Žadatel později obdrží poštovní zásilkou přístupové údaje pro svou datovou schránku.

Trezor pro datové schránky to je SAFE DS
Trezor pro vaše datové zprávyTrezor pro datové zprávy řeší nepříjemnou a nevítanou situaci spojenou s prohledáváním datové schránky. Věděli jste že, v průměru u 4 datových zpráv z 10 dojde ke zmeškání termínu pro vyřízení nebo že 2 z 10 datových zpráv zapadne mezi ostatní datové zprávy a nenávratně zmizí. Trezor pro datové zprávy vaše datové zprávy bezpečně uloží, upozorní na blížící se termín odpovědi na datovou zprávu a případně zprávu nazdílí více uživatelům v rámci vaší organizace. Datové zprávy zůstanou uložené v systému SAFE DS jako v trezoru.

SAFE DS bezpečně na Datové schránky
Datové schránky start 1. července 2009. Počínaje tímto datem nabývá na účinnosti zákon 300/2008 Sb., který definuje systém ISDS pro provoz a řízení projektu datových schránek. Se startem projektu datových schránek vzniká povinnost úřadům státní moci takovou schránku (schránky) využívat pro komunikaci se svým okolím (jiné úřady, právnické osoby). Úřad by měl nejdříve ověřit, jestli právnická osoba takovou datovou schránku vlastní (dle zákona č. 300/2008 Sb. je pro právnické osoby povinné si takovou schránku aktivovat do 30.10.2009) a pak se subjektem komunikovat jen v elektronické podobě.

Právnickým osobám povinně, fyzickým podnikajícím a fyzickým osobám dobrovolně vznikne nová schránka, do které budou chodit odeslané úřední listiny ze strany úřadů. Úřední listinu budou mít majitelé datových schránek jen v digitální podobě. Datová schránka, která je vystavena u právnických osob na IČ nebo u podnikajících a fyzických osob na rodné číslo poskytuje jen omezené nástroje pro práci s digitálními dokumenty. Takový majitel datové schránky si bude muset velmi rychle rozmyslet co s datovou zprávou (úřední listinou v el. Podobě) bude chtít udělat. Jsou tři možnosti na výběr.

  1. Elektronickou úřední listinu (datovou zprávu) přečíst a ponechat ji v datové schránce – v tomto případě začne běžet lhůta 90 dní, po které bude datová zpráva i s úřední listinou nenávratně smazána.
    Majitel datové schránky může el. úřední listinu nechat vytisknout. Tomu se v terminologii datových schránek říká „autorizovaná konverze dokumentů“ a provádějí ji pověřená kontaktní místa a orgány státní moci a je zpoplatněna dle ceníku správních poplatků (zák. č. 634/2004 Sb.).
  2. Datový trezor – řešení, které uloží datovou zprávu na bezpečné místo a umožní její zpětné vyhledání kdykoliv bude třeba. K vyhledávání je možné použít vyhledávání, které mnozí znají např. z prostředí internetu.
  3. Pokud jste se v jedné z modelových situací našli a chtěli byste, aby vaše firma měla veškeré datové zprávy, případně i další digitální dokumenty pod dohledem na jednom místě s možností rychlého vyhledání jakéhokoliv dokumentu během pár okamžiků …

Pro další informace nás kontaktujte na tel. čísle +420 257 327 037 pro e-mail klikněte zde.