Řešení SAFE u BNP Paribas Personal Finance SA, pobočka zahraničnej banky bylo rozšířeno o další důležitý modul: agendu E-sign, která zajišťuje elektronické podepisování smluv.