Veřejné zakázky

Potřebujete zajistit efektivní zpracování veřejných zakázek? Je manuální zakázek evidence náročná?

Řešení vám pomůže zpřehlednit a usnadnit agendu veřejných zakázek a správu informací, u nichž je kladen důraz na věcnou a formální přesnost. Díky tomu můžete v jednotném webovém rozhraní řídit celý proces od vypsání zakázky, jejího zveřejnění až po zaznamenání došlých nabídek, jejich vyhodnocení a evidenci vítězné zakázky spolu se sledováním průběhu jejího plnění.

Pomocí adresáře kontaktů lze jednoduše evidovat subjekty, které se účastní kola nabídek.

Aplikace je připravena na integraci s řešeními pro evidenci jednání a správu smluv. Můžete tak evidovat projednání vítězné nabídky na radách oficiálních orgánů a rovněž zaznamenat uzavření smlouvy s vítězem zakázky.

Produktový list: SAFE-verejne-zakazky.pdf

  • Řešení pro centralizované řízení veřejných zakázek v elektronické podobě
  • Evidence celého životního cyklu zakázky
  • Evidence zakázky a došlých nabídek
  • Vyhodnocení vítězné zakázky
  • Evidence smluvního plnění s vítězem zakázky
  • Řízený oběh zakázek po organizaci v průběhu zpracování
  • Možnost integrace s řešeními pro evidenci jednání a správu smluv
  • Zjednodušení administrativních procesů
  • Centralizovaná evidence zakázek v elektronické podobě
  • Možnost integrace s dalšími řešeními společnosti AiP Safe
Veřejné zakázky lze integrovat s těmito řešeními: