Adresář kontaktů

Evidujete kontaktní údaje na vaše zákazníky a partnery na několika místech? Potřebujete adresář využít v dalších administrativních agendách?
Chcete přehledně zobrazovat organizační strukturu?

Jednotná evidence kontaktů

Adresář kontaktů byl navržen s cílem centralizovat a usnadnit evidenci kontaktních údajů na libovolné subjekty. Díky němu již nemusíte evidovat své partnery, zákazníky či zaměstnance v několika systémech, ale využít výhod jednoho rozhraní a k důležitým údajům tak získat přístup okamžitě.

Pomocí adresáře můžete evidovat jakýkoliv typ subjektu a jemu podřízené jednotky. Stejně jednoduše lze vytvořit organizační strukturu a tu si v přehledné formě vizualizovat.

Produktový list: SAFE-adresar-kontaktu.pdf

  • Centralizovaná evidence kontaktních údajů
  • Evidence subjektů, osob a funkcí
  • Rozsáhlá škála údajů, které lze zaznamenat
  • Tvorba organizační struktury
  • Možnost evidovat vztahy mezi jednotlivými kontakty
  • Možnost integrace s dalšími řešeními společnosti AiP Safe
  • Centralizovaná evidence kontaktních údajů v jednotném rozhraní
  • Zamezení vzniku duplicitních záznamů
  • Okamžitý přístup k důležitým kontaktním údajům

Adresář kontaktů lze integrovat s našimi dalšími řešeními.