Dokument management systém SAFE v projektu Dematerializace ve společnosti CETELEM ČR, a.s prošel úspěšně auditem nezávislého soudního znalce. Audit prokázal, že elektronická smlouva uložená v DMS systému SAFE má stejné právní účinky jako smlouva v listinné podobě.