Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze dne 27.04.2016* se dotýká každé organizace, která uchovává a zpracovává osobní údaje, zejména orgánů veřejné moci.

*GDPR – General Data Protection Regulation (více viz officiální web o GDPR).

AiP Safe poskytuje svým zákazníkům poradenství v oblastech

  • Zmapování osobních údajů (s důrazem na choulostivé typy dokumentů).
  • Zabezpečení systémů s osobními údaji (preventivní opatření).
  • Detekce pokusů o narušení ochrany osobních údajů.
  • Evidence informačních systému a osobních údajů (pro vyřízení žádostí klientů).
  • Evidence a správa žádostí subjektů osobních údajů.
  • Informování subjektů osobních údajů (informování a souhlas se zpracováním osobních údajů).