Produkty a služby

DIGITÁLNÍ ARCHÍV VE SPOJENÍ S WORKFLOW - SILNÝ NÁSTROJ PRO SPRÁVU DOKUMENTŮ

Produkty AiP Safe spadají jak do oblasti DMS (Document Management System), zde se zaměřujeme na globální dokumentové agendy nebo digitální archivy, tak i sféry ECM (Enterprise Content Management) pokrývající správu dokumentů napříč organizací včetně řízení interních procesů pomocí workflow.

Produkty

Produkty pro DMS a ECM řešení
Vyvíjíme produkty a nástroje pro správu digitálních dokumentů a řízení jejich oběhu uvnitř organizace.

Služby

Rozumíme našim zákazníkům
Hlavním cílem společnosti AiP Safe je umožnit organizacím být v podnikání úspěšnější než konkurence. Toho dosahujeme pochopením a respektováním potřeb našich zákazníků.

SAFE – platforma pro DMS a ECM řešení

SAFE – document management – je systém pro správu digitálních dokumentů, založený na architektuře klient-server. Využíváme jej jako plně parametrizovatelnou platformu, která umožňuje pružně zajistit řešení odpovídající potřebám a specifikům zákazníka.

SAFE je OAIS ready

Platforma SAFE je důvěryhodným digitálním repozitářem, která
vyhovuje nárokům normy OAIS (Open Archival Information System)

SAFE – DDÚ

SAFE DDÚ je univerzální úložiště, které Vám zajišťuje bezpečné uložení vašich dokumentů. Všechny aplikace ve vaší organizaci ukládají dokumenty centrálně prostřednictvím jednoho systému.

Ukázky řešení

Naše řešení využívá řada institucí v soukromém i veřejném sektoru. V případě zájmu o ukázku našich řešení nás neváhejte kontaktovat.

Každá organizace se vyznačuje rozdílnými vlastnostmi, potřebami či unikátními procesy. Před zahájením vlastního vývoje proto podrobně analyzujeme prostředí zákazníka. Navrhneme optimální řešení, které plně zohledňuje jeho specifika. Důležitým kritériem je nejen výsledná snadnost použití, požadovaná funkčnost, ale rovněž zvýšení efektivity činností oproti výchozímu stavu.

Analýzy a studie proveditelnosti

Kvalitně zpracovaná analytická dokumentace zajišťuje nejen rychlý a efektivní vývoj řešení s minimem chybovosti, ale vytváří rovněž základ pro pozdější rozšíření implementovaných aplikací.

Vývoj a implementace

Naše řešení vyvíjíme na technologické platformě JAVA, na níž je rovněž postaven systém SAFE. To nám umožňuje být flexibilní a předcházet tak mnoha překážkám, které jsou dány vlastnostmi jednotlivých operačních systémů. Výsledné řešení integrujeme do stávající infrastruktury organizace a zajišťujeme komunikaci se systémy třetích stran.

Úpravy na míru

Při vývoji vždy vycházíme z potřeb a specifik zákazníka. Poskytujeme služby v oblasti úpravy funkčnosti a vzhledu nasazených řešení, jejich integraci, vývoj nových řešení či integraci s aplikacemi třetích stran.

Realizaci služeb přizpůsobujeme a optimalizujeme v závislosti na potřebách a možnostech zákazníka. S námi nabízenými řešeními a souvisejícími službami se můžete seznámit v sekcích Pro firmy a Pro veřejný sektor.

Školení

V rámci každého nasazeného řešení zajišťujeme školení zaměřená na obsluhu a administraci.

Servisní smlouvy

V rámci servisních smluv zajišťujeme další služby ve formě technické podpory, které navazují na rutinní provoz řešení. Vedle nich rovněž poskytujeme konzultační, analytické a projekční služby či implementační, programátorské a parametrizační služby, které mohou být využity pro další technologický a funkční rozvoj dodaných produktů. Součástí je rovněž upgrade na nové verze software.

Digitalizace

Poskytujeme plné zajištění digitalizace obecných listinných dokumentů a jejich uložení do systému SAFE. Součástí může být skenování dokumentů, které jsou opatřeny štítky s čárovým kódem.

Podpora

Spokojenost zákazníků je pro nás důležitá. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a vzniklé potíže se snažíme odstranit tak, aby nezasáhly do chodu organizace.