Skupina AiP

AiP Safe je součástí skupiny sesterských a dceřiných společností, které působí v oblasti informačního průmyslu, zpracování informaci a digitalizace rukopisného dědictví.

Albertina icome Praha

Albertina icome Praha (AiP) je v ČR předním poskytovatelem profesionálních elektronických informačních zdrojů řady předních zahraničních vydavatelství, která poskytují placený online přístup např. k článkům z odborné periodické literatury a knih ze všech oborů, obchodním a marketingovým informacím a zprávám, informacím o patentech a normách, medicínským informacím apod. Je rovněž dodavatelem tzv. konsorciálních (skupinových) licencí pro přístup k těmto zdrojům, což využívají zejména akademické instituce. AiP nabízí řadu „nadstavbových řešení“ pro e-zdroje, která umožňují přistupovat k informačním zdrojům z jednoho místa a vyhledávat v dostupných databázích s cílem získat maximum relevantních dokumentů s plnými texty a také nástroje pro další práci s nalezenými informacemi. Společnost pořádá řadu seminářů, školení a prezentací s cílem zvýšení informovanosti a povědomí o této problematice. Spolu s VŠE pořádá již řadu let odbornou konferenci INFORUM a nově rovněž konferenci INSOURCE.

AiP Beroun

Do společnosti AiP Beroun s.r.o. byly v roce 2000 vyčleněny dřívější aktivity AiP související s digitalizací cenných dokumentů a památek a s elektronickým vydavatelstvím. AiP Beroun spolupracuje s Národní knihovnou ČR a řadou dalších významných institucí u nás i v zahraničí na projektech digitalizace rukopisů a starých tisků, obrazů, plakátů, map, zvukových nahrávek a dalších dokumentů. Společnost rovněž vyvíjí a nabízí vlastní fulltextový vyhledávací systém Tornádo, který mj. slouží pro zveřejňování výsledků digitalizačních projektů např. na serveru Manuscriptorium, který AiP Beroun provozuje pro Národní knihovnu ČR. Systém Tornádo dále slouží pro vyhledávání v datech České národní bibliografie na CD-ROM a online, Mezinárodního desetinného třídění (CD-ROM, online), BiblioMedica, Ochranných známek ČR a dalších databázích.

Albertina icome Bratislava

Úkolem společnosti Albertina icome Bratislava, s. r. o. (AiB) je realizace obchodních činností AiP na trhu ve Slovenské republice, a to především v oblasti elektronických informačních zdrojů ze zahraničí a nadstavbových nástrojů pro e-zdroje.