Podpora

Podpora zákazníků

Spokojenost zákazníků je pro nás důležitá. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a vzniklé potíže se snažíme odstranit tak, aby nezasáhly do chodu organizace.

Po dokončení implementace a spuštění rutinního provozu systému u zákazníka doporučujeme uzavření servisní smlouvy.

Servisní smlouva určuje podmínky, dostupnost a rozsah technické podpory, která obvykle zahrnuje následující položky:

 • technickou podporu zákazníka formou hotline dle smluvně definovaného rozsahu (standardně 8/5);
 • přidělení pracovníka AiP Safe, který zajišťuje veškerou komunikaci a zpracování hlášení a požadavků;
 • přidělení servisní e-mailové adresy, která slouží pro obousměrnou komunikaci;
 • dostupnost update a upgrade systému za předem stanovených podmínek.

Volitelně lze do technické podpory rovněž zahrnout:

 • poskytování konzultačních, analytických, projekčních a školících služeb;
 • poskytování implementačních, parametrizačních a programátorských služeb;
 • tvorbu a aktualizace provozní a uživatelské dokumentace.

Technickou podporu realizujeme:

 • vzdáleným přístupem prostřednictvím počítačové sítě;
 • přímým výkonem služby na dohodnutém místě u uživatele;
 • realizací na pracovištích zákazníka;
 • formou e-mailové nebo telefonické konzultace;

Připravujeme také on-line systém podpory zákazníků implementovaný v systému SAFE, kde budou mít zákazníci sami možnost sledovat proces vyřizování zadaných požadavků.