LTP

LTP SAFE

Potřebujete vyřešit dlouhodobé uložení digitálních záznamů ve smyslu normy OAIS? Chcete mít pod kontrolou stav úložiště a vědět o použitých formátech? Chybí vám nástroj na potřebné transformace do moderních formátů?

Řešení LTP SAFE zajišťuje bezpečné dlouhodobé uložení dat a metadat včetně jejich efektivní správy a logické ochrany.

Data jsou ukládána na fyzická média (diskové pole, pásky).

Použití integrovaných produktů společnosti AiP Safe umožňuje bezešvé propojení živé i archivní části systému. Výhodou oproti jiným řešením je pak například ucelená historie životního cyklu dokumentu nebo využívání stejných transformačních nástrojů při importu i migracích dokumentů.

Získejte univerzální nástroj pro dlouhodobé uložení dat

Naše řešení LTP SAFE vyhovuje nárokům normy OAIS, umožňuje přistupovat neomezenému počtu úživatelů do neomezeného počtu úložišť, kde mají možnost zakládat neomezený počet objektů. Řešení je nezávislé na platformě, nezávislé na operačním systému a je možné ho provozovat na vaší stávající virtuální platformě.

  • Soulad s mezinárodními standardy, především OAIS.
  • Bezpečné uložení binárních dat – automatická replikace.
  • Logická ochrana uložených dat – otevřené formáty, integrace s migračním workflow.
  • Konfigurace parametrů příjmu archivních balíčků.
  • Kompatibilita s ostatními moduly – společné workflow, využívání transformací, správa uživatelů, SSO.
  • Plánování ochrany uložených dat.
  • Zabezpečení konzistence uložených metadat a uložených obsahů archivních balíčků.
  • Jistota robustního řešení pro dlouhodobé uchování digitální záznamů (dokumentů).
  • Integrace do stávající IT infrastruktury organizace.

LTP SAFE pro státní správu

LTP SAFE je pro své vlastnosti, spolehlivě řeší oblast logické ochrany digitálních záznamů a jejich dlouhodobého uložení, využíván státní správou a samosprávou pro řešení NDK (Národní digitální knihovna), KDR (Krajský digitální repozitář), KDS (Krajská digitální spisovna) a KDÚ (Krajské digitální úložiště).

NDK – Národní digitální knihovna

Řešení Národní digitální knihovna slouží jako podpůrný nástroj pro digitalizaci, uložení a dlouhodobou ochranu a zpřístupnění uložených digitálních záznamů (monografií, periodik, archivace webu a další).

KDR – Krajský digitální repozitář

Řešení Krajského digitálního repozitáře ukládá dokumenty převážně z oblasti kulturního dědictví regionu (knihy, filmy, fotografie, digitalizované umělecké předměty a sbírky, …). Jde o dokumenty, které nevznikly jako produkt činnosti orgánů veřejné moci.

KDS – Krajská digitální spisovna

Krajská digitální spisovna je nástroj pro uložení úředních dokumentů a spisů vzniklých jako produkt činnosti původců.

KDU – Krajské digitální úložiště

Subsystém KDÚ slouží jako úložiště dat od vybraných původců a zajišťuje spolehlivé uložení a zálohu dat. Data jsou do Krajského digitálního úložiště ukládána přímo ve formě souborů, nemusí obsahovat povinná popisná metadata v jednotně stanoveném formátu.

Další řešení na platformě SAFE

Řešení pro dlouhobé a důvěryhodné ukládání dat LTP SAFE je připraveno k integraci s řešeními Spisové služby a Workflow.