Smlouvy

Potřebujete zajistit hladký průběh schvalování smluv?
Je třeba, aby si váš právník mohl kdykoliv a odkudkoliv prohlédnout příslušnou smlouvu a uložil si její kopii v elektronické podobě?

Řízená správa smluv

Řešení vám pomůže se správou návrhů smluv a dodatků od vytvoření, přes připomínkové řízení až po jejich schválení a zpřístupnění platného znění kompetentním osobám. A to vše v elektronické podobě.

Řízený oběh dokumentů po organizaci vám umožní eliminovat rizika ztráty, nesprávného doručení či zpoždění předání.

Produktový list: SAFE-smlouvy.pdf

Získejte okamžitý přístup ke smlouvám

Platné smlouvy a dodatky zůstávají v systému bezpečně uloženy v elektronické podobě. Díky WWW rozhraní k nim máte přístup odkudkoliv a můžete je během okamžiku vyhledat.

 • Tvorba návrhů smluv a dodatků v elektronické podobě.
 • Personalizovaný přístup k dokumentům dle praxe organizace. Uživatelské role.
 • Schvalování smluv a správa připomínkového řízení prostřednictvím workflow procesu.
 • Přehled o všech návrzích smluv a dodatků v jednotlivých fázích schvalování.
 • Nástroje pro snadné a rychlé vyhledání platného znění smluv a dodatků.
 • Správa smluv v elektronické podobě
 • Odstranění náročného manuálního zpracování
 • Řízený oběh návrhů smluv v rámci organizace
 • Přesně definovaný sled kroků schvalování návrhu smlouvy a připomínkového řízení
 • Jednoznačné definování odpovědnosti při nakládání s návrhy smluv a dodatků
 • Minimalizace chybovosti údajů a ztrát dokumentů
 • Přístup ke smlouvám a dodatkům odkudkoliv 24 hodin denně
 • Dlouhodobé a bezpečné uložení platných znění dokumentů v elektronické podobě
 • Integrace do stávající IT infrastruktury organizace
 • Možnost integrace s dalšími řešení společnosti AiP Safe.

Agenda pro schvalování smluv a dodatků je připravena k integraci s řešeními pro správu, adresářem kontaktů a příchozí a odchozí poštou.