Projekt „Schvalování sestav účetních dokladů“ navazuje na projekt „Schvalování účetních dokladů“. Sestavy účetních dokladů vstupují do dokument management systému SAFE ze zdrojových aplikací VZP přes integrační rozhraní. Dříve bylo  nutné sestavu vytisknout a schvalování probíhalo papírově podepisováním.  Nyní jsou sestavy dokladů schvalovány v DMS systému SAFE pomocí workflowpříkazcem operace a hlavní účetní dle kompetenčního řádu. Informace o schválení nebo neschválení je předána přes rozhraní IPF do zdrojového systému. Díky zpracování v systému SAFE je odstraněnapapírová forma schvalování sestav účetních dokladů.