Analýzy a studie

Každá organizace se vyznačuje rozdílnými vlastnostmi potřebami. Chápeme tyto potřeby a dodáváme tak skutečně uživatečná řešení.

Kvalitní analýza

Před implementací a integrací vlastního řešení je nutné provést dostatečně podrobnou analýzu současné i očekávané situace v organizaci zákazníka.

Kvalitně zpracovaná analytická dokumentace zajišťuje nejen rychlý a efektivní vývoj řešení s minimem chybovosti, ale vytváří rovněž základ pro pozdější rozšíření implementovaných aplikací.

\

Poskytujeme tyto služby:

  • tvorba úvodních studií a analýz současného stavu;
  • analýzy a návrhy řešení na míru;
  • studie proveditelnosti řešení;
  • analýzy integrace se systémy třetích stran;
  • analýzy interních procesů;
  • analýzy dokumentů.