Stížnosti

Potřebujete lépe evidovat komunikaci mezi občany a úřady státní správy? Chcete zajistit rychlé zpracování stížností v elektronické podobě?

Řešení vám pomůže při evidenci stížností, které jsou doručovány organizaci. Díky němu jednoduše zajistíte vstupní zpracování stížností v elektronické podobě, které poté můžete distribuovat zaměstnancům jednotlivých odborů k vyřízení nebo vyjádření.

Produktový list: SAFE-stiznosti.pdf

  • Evidenci stížností v elektronické podobě.
  • Řízený oběh dokumentů v rámci organizace.
  • Možnost integrace se spisovou službou.
  • Efektivní správa administrativních procesů při vyřizování stížností.
  • Řízený oběh dokumentů s jednoznačně definovanou odpovědností.
  • Centralizované uložení a zpřístupnění dokumentů.
  • Při integraci s aplikací ESAS možnost dostát legislativním požadavkům na vedení spisové a archivní služby se současným využitím předností digitálního zpracování dokumentů.

Stížnosti lze integrovat s těmito řešeními: