Vývoj a implementace

Produkty pro soukromý a veřejný sektor realizujeme formou zákaznických DMS řešení postavených na systému SAFE, který využíváme jako výchozí platformu.

Vývoj a implementace zákaznických řešení zahrnuje několik fází:

  • analýza,
  • vývoj a implementace,
  • ověřovací a testovací provoz,
  • rutinní provoz DMS.

Analýza

Před zahájením implementace je vždy provedena analýza současné i očekávané situace v organizaci zákazníka a jeho prostředí. Její součástí je i návrh a technická analýza konkrétního DMS řešení.

f

Vývoj a implementace řešení

Naše řešení vyvíjíme na technologické platformě JAVA, na níž je rovněž postaven systém SAFE. To nám umožňuje být flexibilní a předcházet tak mnoha překážkám, které jsou dány vlastnostmi jednotlivých operačních systémů. Výsledné řešení integrujeme do stávající infrastruktury organizace a zajišťujeme komunikaci se systémy třetích stran.Vývoj probíhá v systému SAFE na základě zákazníkem akceptované analýzy a návrhu řešení.

Průběh vývoje a implementace zahrnuje modelování objektů i dokumentů, procesů, činností, případně také komunikace se systémy třetích stran. Jeho součástí mohou být rovněž specifické úpravy na míru, které se týkají vzhledu i funkcionalit.

V rámci této fáze prochází vyvíjené řešení interním testováním a vzniká dokumentace pro koncové uživatele zákazníka.

s

Testovací a ověřovací provoz

V průběhu ověřovacího provozu je systém nasazen u zákazníka a probíhá jeho testování. V této fázi dochází k dílčím úpravám tak, aby byl DMS systém hladce integrován do prostředí organizace.

Rutinní provoz

Předané řešení se nachází ve fázi rutinního provozu a může být dle smluvních podmínek dále rozvíjeno dodavatelem. Návazné služby jsou řešeny prostřednictvím servisní smlouvy.