Digitalizace

Poskytujeme plné zajištění digitalizace obecných listinných dokumentů a jejich uložení do DMS systému SAFE. Součástí může být skenování dokumentů, které jsou opatřeny štítky s čárovým kódem.

Zajišťujeme tato řešení:

  • Digitalizace on-line v rozhraní DMS systému SAFE, čímž lze dosáhnout operativního ukládání digitálních dokumentů.
  • Skenovací linky, jejichž prostřednictvím jsou digitalizované obrazy dokumentů ukládány do systému dávkově.

Při realizaci rozsáhlých digitalizačních projektů využíváme rovněž produktů a služeb našich certifikovaných partnerů. Díky této kombinaci jsme schopni nabídnout spolehlivá řešení postavená na nejmodernějších technologiích, která jsou pro zákazníka přínosem.