Naše společnost 14.5.2019 úspěšně prošla dozorovým auditem podle norem ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN ISO/IEC 27001:2013 a bylo potvrzeno, že náš integrovaný systém řízení certifikovaný v roce 2018 odpovídá všem požadavkům jak normy ČSN EN ISO 9001:2015, tak i normy ČSN ISO/IEC 27001:2013. Audit dále potvrdil, že naše společnost integrovaný systém řízení efektivně uplatňuje a že integrovaný systém řízení naší společnosti je schopen dosáhnout cílů naší společností deklarovaných cílů.