Všechny právnické osoby na Slovensku budou mít (mají) povinnost komunikovat se státní správou pomocí elektronických schránek. (Stejně jako PO v Česku pomocí datových schránek).

Nový termín spuštění elektronických schránek Slovensko

Původní plán počítal s termínem automatické aktivace a povinného používání od 1. 8. 2015. Nepřipravenost systému však donutila legislativce termín o rok posunout na 1. 8. 2016.

Příčiny odložení spuštění provozu elektronických schránek Slovensko
Nyní by systém již měl zcela funkční, ale není tomu tak docela. Přihlášení je možné pouze přes webové rozhraní, na přístupu prostřednictvím agendových systémů se stále pracuje a centrální registr formulářů není kompletní. Z celkových 269 000 schránek právnických osob si je dobrovolně aktivovalo jenom asi 2000 firem. A to je opravdu málo. Protože se NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) obává (oprávněně), že by prudký nárůst žadatelů systém neustál, je odložena automatická aktivace na 1. 1. 2017. Slováci šalamounsky stanovili přechodné období tak, že se schránky aktivují prvním přihlášením mezi 1. 8. 2016 a 1. 1. 2017. Vzhledem k tomu, že slovenské orgány veřejné moci mají zatím omezený počet služeb provozovaných elektronicky (a schránky do 1. 3. 2017 beztak používat nemusí…), lze očekávat, že se toho moc měnit nebude. Například Finančná správa SR prohlásila, že elektronické schránky využívat nebude a doručování bude dále probíhat přes jejich portál.