SAFE - DDÚ

SAFE DDÚ je univerzální úložiště, které Vám zajišťuje bezpečné uložení vašich dokumentů. Všechny aplikace ve vaší organizaci ukládají dokumenty centrálně prostřednictvím jednoho systému.

Pro všechny dokumenty

SAFE DDÚ podle typu dokumentu automaticky rozlišuje, jakým způsobem má dokumenty zabezpečit. Důvěryhodné digitální úložiště garantuje neměnnost uložených dokumentů a Vy se o nic nestaráte. Všechny uložené dokumenty jsou chráněny mechanismy DDÚ. Do SAFE DDÚ se ukládají všechny dokumenty, které přicházejí a vznikají ve Vaší organizaci. Důležité dokumenty, u nichž je třeba navíc zajistit trvalou důkazní spolehlivost, se opatří uznávaným elektronickým podpisem a časovými razítky, která zajistí důvěryhodnost dokumentu v čase.

Produktový list: SAFE-DD___produktovy_list.pdf

Jak prokázat důvěryhodnost

O důležité dokumenty opatřené elektronickými podpisy a časovými razítky se musíte aktivně starat, aby nevypršela platnost certifikátů jejich elektronických odpisů a časových razítek. SAFE DDÚ řeší obtíže s budoucím prokazováním platnosti za Vás. Aby nemohlo dojít k žádnému zpochybnění, na vstupu dochází ke kontrole prvků zabezpečení a opakovanou aplikací časových razítek SAFE DDÚ zajišťuje trvalou důvěryhodnost uložených dokumentů. Klíčové je, že tyto důležité dokumenty jsou přijatelné pro pracoviště Czech POINT orgánů veřejné moci a ostatní organizace, a to dokumenty uložené v SAFE DDÚ jsou.

Zajištění spolehlivosti

SAFE DDÚ k ukládání dokumentů využívá více datových úložišť, jejich počet je na Vás. Sami předem určujete, jak spolehlivě budou vaše data zabezpečena. Při ozhodnutí použít zrcadlené lokální diskové pole a zrcadlené vzdálené úložiště budou Vaše data bezpečně uložena ve čtyřech kopiích. Výpadek některého z úložišť neohrozí chod systému a ani žádnou z aplikací, jejíž data jsou v SAFE
DDÚ uložena.

Zapojení SAFE DDÚ do infrastruktury organizace

SAFE DDÚ lze integrovat s jakýmikoli aplikacemi v organizaci stejně jako se systémy založených na frameworku SAFE. Dokument je do SAFE DDÚ uložen koncovou aplikací v okamžiku vzniku, během procesu zpracování, nebo při vyřízení a uzavření, podle potřeby.
SAFE DDÚ je moderní JAVA aplikace, je nezávislá na operačních systémech a používaných serverech.

  • Centralizuje správu dat do jednoho systému.
  • Zajišťuje uložení všech typů dokumentů.
  • Aktivně se stará o prodlužování platnosti dokumentů opakovanou aplikací časových razítek.
  • Prokazatelnost je zaručena akreditovanou certifikační autoritou.
  • Dokumenty je možné ověřovat a konvertovat na Czech Pointu.
  • Používá ukládání na více fyzických úložišť.
  • Výhoda pro Disaster Recovery.
  • Plánování ochrany uložených dat.
  • Umožňuje aplikovat více časových razítek různých certifikačních autorit.

Další řešení na platformě SAFE

Řešení pro důvěryhodné ukládání dat DDÚ SAFE je připraveno k integraci s moduly SAFE: