Framework SAFE ve verzi 1801 je připraven na GDPR. Umožňuje implementovat úpravy do zákaznických řešení tak, aby požadavky tohoto nového nařízení splňovala. Jedná se například o skartaci/anonymizaci dat na základě požadavku na výmaz (požadavek na skartaci/anonymizaci dat k rodnému číslu, číslu smlouvy, …). Dále také SAFE 1801 obsahuje mechanismy, které umožňují detekovat potencionální hrozby úniku informací. Toho je dosaženo mimo jiné monitoringem uživatelů a to i systémových.