Nový modul systému Acta Safe slouží ke správě palmárních spisů. Workflow sleduje všechny fáze palmárního spisu, od vytvoření palmární žaloby přes podání platebního rozkazu, soudní jednání, exekuce až po vymožení či insolvenci. Systém pro správu dokumentů advokátních kanceláří poskytuje customizované šablony s importem dat o dlužnících zjednodušují uživatelům vytváření oficiálních podkladů. Spisy modulu jsou stejně jako standardní spisy napojené na adresář, faktury a další dokumenty a záznamy v systému.

Systém pro správu a vedení dokumentové agendy pro advokátní praxi | Acta Safe