Pro firmy

Digitální archiv a workflow

Naše řešení vám pomohou s efektivní správou digitálních dokumentů – optimalizují jejich oběh v organizaci, zajistí okamžité zpřístupnění a dlouhodobě bezpečné uložení.

S čím vám naše řešení pomohou?

Naše řešení vám mohou být nasazena jednotlivě nebo být vzájemně integrována. Pomohou vám se správou následujících agend:

Smlouvy

Řešení pokrývá správu smluvních dokumentů a zajišťuje řízení jednotlivých fází jejich životního cyklu dle interních procesů (workflow) organizace včetně dlouhodobé archivace.

Přijatá a odeslaná pošta

Řešení zajišťuje správu faktur a řízení jejich schvalovacího procesu. Umožňuje další zpracování dle interních procesů organizace spolu s dlouhodobou archivaci dokumentů (digitální archiv).

Projekty

Řešení je zaměřeno na správu řídící dokumentace (směrnic, pracovních norem apod.) vzniklé na základě interních nebo vnějších předpisů (např. ISO normy). Zajišťuje sledování platnosti, řízení revizí dokumentů a centralizované zpřístupnění jejich platných verzí.

E-maily

Řešení se zaměřuje na uložení e-mailových zpráv importovaných ze serveru MS Exchange nebo prostřednictvím protokolu POP3 a jejich další zpracování.

Řešení na míru

Každé řešení vytváříme na míru – úpravou stávajících agend, jejich integrací a úpravou funkčnosti. Realizujeme rovněž vývoj zcela nových řešení dle požadavků zákazníka.

Digitalizace dokumentů

Systém pro podporu digitalizace SAFE optimalizuje veškeré procedury v digitalizačním workflow, šetří čas a náklady.

Adresář kontaktů

Adresář kontaktů pokrývá evidenci kontaktních údajů na interní i externí subjekty. Umožňuje vytvářet vzájemné vazby mezi jednotlivými prvky a rovněž např. odrážet organizační strukturu. Data lze rovněž integroat do rozsáhlejších řešení pokrývajících správu dokumentů napříč podnikem

Faktury

Řešení zajišťuje správu faktur a řízení jejich schvalovacího procesu. Umožňuje další zpracování dle interních procesů organizace spolu s dlouhodobou archivaci dokumentů (digitální archiv).

Řídící dokumentace (ISO)

Řešení je zaměřeno na správu řídící dokumentace (směrnic, pracovních norem apod.) vzniklé na základě interních nebo vnějších předpisů (např. ISO normy). Zajišťuje sledování platnosti, řízení revizí dokumentů a centralizované zpřístupnění jejich platných verzí.

Helpdesk

Aplikace rozšiřuje Projektovou kancelář a umožňuje evidovat hlášení, dokumenty a veškerou komunikaci mezi dodavatelem a zákazníkem v servisní fázi projektu.

Zápisy z porad

Řešení pomáhá zjednodušit a zpřehlednit evidenci pravidelných porad a zápisů. Zajišťuje správu úkolů a všech souvisejících dokumentů.

Datové schránky

SAFE Datové schránky je nadstavbové řešení, které vám pomůže se vstupním uložením a zpracováním datových zpráv do systému pro správu dokumentů.

Workflow

Implementace workflow je vhodná všude tam, kde je třeba řídit procesy související se zpracováním a oběhem dokumentů a současně zachovat příslušný administrativní, organizační nebo technologický postup.

8 důvodů pro nasazení našich řešení

  • Zajištění efektivní a centralizované správy dokumentů v digitální podobě.
  • Bezpečné a dlouhodobé uložení (digitální archív).
  • Automatizace procesů spojených se zpracováním dokumentů.
  • Zpřehlednění a sjednocení zpracování vašich dokumentových agend.
  • Rychlé nalezení požadovaného dokumentu.
  • Vzájemná integrace řešení.
  • Správa dokumentů napříč organizací.
  • Integrace se stávajícími systémy organizace.