Servisní smlouvy

Servisní smlouva definuje podmínky provozní podpory systému dle aktuálních potřeb.
Zabezpečí uživatelům možnost plně se soustředit na práci bez nutnosti zabývat se technickým provozem systému.

i

Servisní smlouva zahrnuje zpravidla následující položky:

  • obsah a rozsah technické podpory,
  • formu realizace technické podpory,
  • základní a volitelné služby technické podpory.

Mezi základní služby technické podpory definované smlouvou patří:

  • odstraňování závad na základě zadaných hlášení,
  • hot-line,
  • technická podpora inovace software,
  • integrovaná technická podpora.
j

Volitelné, rozšiřující služby mohou zahrnovat:

  • posuzování a garanci změn,
  • podporu realizace změn a rozvojových úloh,
  • komplexní dohled nad provozem software.