V systému SAFE je implementován modul Archiv dokumentace staveb, ve kterém je nyní nově vedena evidence dokumentace staveb společnosti.