CETELEM ČR, a.s.  – rozšíření stávající instalace systému pro správu dokumentů SAFE o modul Dematerializace. Klienti namísto papírové smlouvy podepisují smlouvu ve formátu PDF pomocí signpadu, celý proces vyřízení půjčky probíhá elektronicky. DMS systém SAFE dokumenty zpracovává a udržuje platnost elektronických podpisů a časových razítek.