Historie

Jsme tradiční česká společnost.
Působíme nejen v soukromém sektoru, ale v minulosti jsme se rovněž podíleli na uchování českého rukopisného dědictví.

=

Počátky

Počátky AiP Safe, s. r. o sahají do poloviny 90. let, kdy společnost Albertina icome Praha s.r.o. zahájila vývoj systému pro archivaci a digitalizaci dokumentů. V souvislosti s projektem UNESCO Paměť světa byla společnost oslovena Národní knihovnou ČR za účelem vytvoření formátu pro ukládání digitálních dokumentů vznikajících v projektu digitalizace sbírek rukopisů a starých tisků Národní knihovny.

1999

V roce 1999 byl námi vyvinutý formát DOBM přijat UNESCO jako oficiální doporučení pro projekt Memoria Mundi (Paměť světa). V témže roce je založena společnost AiP Safe, s. r. o., která přebírá všechny činnosti související s vývojem systému pro správu a dodávání digitálních dokumentů, který v té době odráží především potřeby akademických institucí.

2002

Systém je brzy využíván v soukromé sféře a v roce 2002 dochází k vývoji jeho třetí verze, která je postavena na platformě Java.

f

2005

V roce 2005 je dokončen vývoj systému SAFE, který je úspěšně nasazován v soukromém sektoru a státní správě a samosprávě.

SAFE