Dozorový audit certifikace dle ISO 9001:2015 a ISO/IEC 27001:2013

Naše společnost 14.5.2019 úspěšně prošla dozorovým auditem podle norem ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN ISO/IEC 27001:2013 a bylo potvrzeno, že náš integrovaný systém řízení certifikovaný v roce 2018 odpovídá všem požadavkům jak normy ČSN EN ISO 9001:2015, tak i normy ČSN...

Bezpečný přístup do systému

Přístup do systému je zabezpečený pomocí protokolu SSL a ověřování uživatelů je provedeno pomocí OpenId vůči firemní Azure Active Directory.

Řešení Deloitte se geograficky rozrostlo

Kromě toho, že řešení prohlubuje svojí funkcionalitu, dochází také k jeho pronikání do dalších evropských regionů. V současné době Deloitte používá SAFE v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a v Evropské centrále. Nově SAFE navíc používá i...

Certifikace dle ISO 9001:2015 a ISO/IEC 27001:2013

Naše společnost 17.5.2018 úspěšně prošla certifikačním auditem a stali jsme se tak držiteli dvou certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2015 a certifikátu dle ČSN ISO/IEC 27001:2013. Díky plnění požadavků obou těchto norem máme nyní plně zaveden certifikovaný Integrovaný...