Řešení našich zákazníků mohou nyní využívat nové agendy Archivace souhrnných bankovních výpisů a jejich automatický rozklad a Archivace elektronických účtenek.