Národní bezpečností úřad – elektronická výměna informací

NBÚ přistoupil k elektronické výměně informací zavedenými mezi exekutorskými úřady a finančními institucemi. Jedná se o  poskytování tzv. součinnosti mezi bankami a exekutory. Výměna informací bude probíhat přes datovou schránku formou výměny xml souborů definovaných v Příloze č.1 vyhlášky 418/2001 Sb.

Ministerstvo financí (FAÚ) připravuje se elektronická výměna informací mezi bankami a exekutory

Ministerstvo financí, konkrétně finanční analytický útvar, přistoupil k elektronické výměně informací zavedenými mezi exekutorskými úřady a finančními institucemi. Jedná se o  poskytování tzv. součinnosti mezi bankami a exekutory. Výměna informací bude probíhat přes datovou schránku formou výměny xml souborů definovaných v Příloze č.1 vyhlášky 418/2001 Sb.