Evidence budov

Evidence budov v systému SAFE nabízí elegantní a moderní způsob, jak integrovat různorodá data vztahující se ke správě nemovitého majetku a předložit je uživateli v aktuálním a přehledném náhledu.

Řešení pokrývá oblast tzv. facility managementu. Díky němu již nemusíte evidovat nemovitý ale i movitý majetek na několika místech, ale získáte tak systém, pomocí kterého můžete jednoduše centrálně evidovat a vyhledat informace o majetku, související dokumentaci a osobách, které majetek využívají.

Produktový list: SAFE-sprava-budov.pdf

  • Správa a řízení využití majetku v jednotném rozhraní
  • Integrace s dalšími provozními systémy (např. geografickými databázemi)
  • Podrobná evidence movitého a nemovitého majetku a jeho umístění
  • Evidence osob a subjektů, které majetek využívají
  • Správa dokumentace k majetku (technická dokumentace, investice, plány apod.)
  • Centralizovaný systém pro správu majetku
  • Agregace dat z jiných aplikací do rozhraní jednoho systému
  • Zamezení duplicitní evidenci
  • Přístup k informacím, které se týkají správy a využití majetku