Řešení SAFE u BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod jsme rozšířili o modul Legal claims, který se využívá pro automatizované zpracování požadavků o součinnost od exekutorů. Modul je v souladu s vyhláškou 418/2001 Sb. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti. Automatizované zpracování součinností a elektronických exekučních příkazů šetří ohromné množství času, který mohou uživatelé věnovat jiným činnostem.