Úpravy na míru

Našim cílem je dodávat produkty přesně na míru zákazníkům tak, abychom zajistili jejich optimalizované nasazení, trvalý přínos a připravenost pro další rozvoj DMS.

Každá organizace je jedinečná, a příliš obecná řešení mohou narušit plynulý chod procesů a činností. Naším cílem je proto vždy navrhnout a implementovat DMS řešení, která odpovídají jejím skutečným potřebám. Produkty a technologie, na nichž stavíme jednotlivá řešení, jsou proto flexibilní a nabízí rozsáhlé možnosti parametrizace.
Z

Realizujeme zpravidla následující úpravy:

  • integrace řešení do prostředí organizace,
  • úpravy vzhledu,
  • úpravy funkcionality,
  • nastavení a úpravy workflow procesů,
  • integrace jednotlivých agend a modulů systému do jednotného rozhraní SAFE,
  • zajištění komunikace se systémy třetích stran (webové služby, CORBA rozhraní).