Systém SAFE provádí automatizovanou elektronickou výměnu dat mezi exekutory a finančními institucemi podle vyhlášky č. 418/2001 Sb.

Související řešení: SAFE datové schránky

Systém SAFE provádí automatizovanou elektronickou výměnu dat mezi exekutory a finančními institucemi podle vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, nebo také Standardu ČBA č. 30, který vytvořila Česká bankovní asociace jako reakci na novelu §49 Zákona č. 120/2001 (exekuční řád).

Od 1. listopadu 2009 jsou veškeré právnické osoby povinny přijímat korespondenci od orgánů veřejné moci prostřednictvím systému ISDS. Odpovědi na doručené zprávy však mohou podávat v libovolné formě – jak skrze systém ISDS, tak i v tradiční papírové formě.

Česká bankovní asociace analýzou zjistila, že 98 % agendy exekučního příkazu (EP) tvoří pouze 3 činnosti:

 1. zadání EP přikázáním pohledávky z účtu s cílem zablokovat prostředky na účtech povinného;
 2. vyrozumění o nabytí právní moci EP;
 3. zrušení (celkové nebo částečné) EP nebo zastavení EP v částce.

Proces automatického zpracování EEP
Automatizace těchto činností ještě doplněných o převzetí EP novým správcem EP probíhá pomocí výměny strukturovaných datových soborů ve formátu XML doručovaných prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS).

Datová zpráva s EEP musí mít v předmětu uvedeno označení „EEP“ a obsahovat právě jeden XML dokument, který odpovídá typu činnosti, jakou exekutor po bance požaduje provést. EP musí být vždy bance odeslán jako první. K identifikaci EP slouží spisová značka, která je pro každý exekutorský úřad jedinečná.

Banka má povinnost bezodkladně po přijetí EEP odeslat odpověď, že dokument přijala ke zpracování, nebo jej odmítla. Od 30. 6. 2015 je zpracování EPP výhradně pomocí předepsaných XML pro banky povinné.

8 kroků zpracování žádosti o součinnost
Zpracování žádostí o součinnost v systému SAFE spočívá v:

 • stažení všech datových zpráv z datové schránky;
 • rozpoznání datových zpráv s EEP;
 • vyfiltrování EEP z fronty pro běžné zpracování na podatelně;
 • zpracování datového souboru XML s EEP;
 • vytvoření náhledu na datový soubor v grafické podobě, která je srozumitelná pro uživatele;
 • zjištění odpovědí na dotazy;
 • připravení odpovědi;
 • odeslání odpovědi datovou zprávou do datové schránky odesílatele.

Podle toho, jakým způsobem SAFE předává informace z dokumentu EEP, se rozlišují tyto úrovně automatizace zpracování:

 1. Plně automatické – SAFE je integrován s provozním systémem Banky a odpověď získává pomocí webových služeb.
 2. Částečně automatické – SAFE provede technickou validaci XML dokumentu a automaticky odešle odpověď o výsledku validace. SAFE dokument rozparsuje a připraví uživateli náhled ve srozumitelné grafické podobě formou tabulky. Uživatel EEP zpracuje ručně obvyklým způsobem.