Faktury

Správa faktur

Zpracováváte denně množství faktur? Probíhají vaše faktury před vlastním proplacením schvalováním?
Chcete mít okamžitý přehled o tom, které faktury lze již proplatit?

Jednoduchá správa faktur

Řešení vám pomůže zjednodušit a zpřehlednit zpracování faktur, které jsou vám denně doručovány. Umožní vám uložit faktury do systému v elektronické podobě, zajistit jejich schválení, proplacení a zaúčtování a to dle pravidel a praxe vaší organizace.

Přijaté faktury mohou do systému vstupovat formou skenování a poté být doplněny dalšími popisnými údaji. Tyto další údaje lze importovat z externího systému (např. ERP).

Produktový list: SAFE-faktury.pdf

Všechny faktury organizace v jednom systému

Do jednoho systému můžete agregovat veškeré faktury organizace a to i z jednotlivých poboček a prostřednictvím WWW rozhraní k nim odkudkoliv ihned získat přístup.

 • Centralizované řešení pro správu faktur.
 • Vstup faktur do systému prostřednictvím skenování nebo importu z externí aplikace.
 • Řízený přístup k dokumentům prostřednictvím uživatelských rolí.
 • Schvalování a řízení oběhu faktur prostřednictvím worfklow procesu.
 • Rychlý a jednoduchý přístup k rozpracovaným fakturám prostřednictvím přehledů a složek.
 • Nástroje pro snadné a rychlé vyhledání požadované faktury
 • Centralizované zpracování a uložení faktur v elektronické podobě
 • Dlouhodobé a bezpečné uložení zpracovaných faktur
 • Odstranění manuálního zpracování.
 • Řízený oběh faktur
 • Přesně definovaný sled kroků zpracování faktury
 • Jednoznačné definování odpovědnosti při nakládání s fakturami
 • Minimalizace chybovosti údajů a ztrát faktur
 • Přístup k fakturám odkudkoliv 24 hodin denně
 • Integrace do stávající IT infrastruktury organizace
 • Možnost integrace s dalšími řešení společnosti AiP Safe

Agenda pro schvalování a oběh faktur je připravena k integraci s řešeními pro správu smluv a adresářem kontaktů. Díky tomu můžete u každé faktury vytvořit kontextovou vazbu na příslušnou smlouvu nebo objednávku a rovněž odpovídajícího dodavatele.