Vidimace

Vidimace je úřední ověření skutečnosti, že se kopie listiny shoduje s originálem listiny.
Vidimovaný dokument je kopie listiny, která se shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje pravdivost nebo správnost údajů na vidimované listině. Vidimace se provádí na žádost a poplatek za provedenou vidimaci hradí žadatel.

Vidimovaný dokument – kdo může vytvářet

Úkon vidimace nejen v projektu datové schránky mohou provádět úřady a kontaktní místa s oprávněním provádět vidimaci.

Zákonné úpravy:

  • Zákon č. 352/1992 Sb., notářský řád
  • Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování
  • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 272/2000 Sb.