Orgány veřejné moci

Orgány veřejné moci v projektu datové schránky definuje zákon č. 300/2008 Sb. Jednotlivé orgány veřejné moci jsou státní instituce a úřady, které jsou veřejnosti známé spíše jako úřady veřejné nebo státní správy (zdravotní pojišťovny a komory).

Orgány veřejné moci dle zákona č. 300/2008 Sb.

Orgány veřejné moci jak je definuje zákon č. 300/2008 Sb. v §1

  • státní orgány
  • orgány územně samosprávných celků
  • Pozemkový fond České republiky a jiné státní fondy
  • zdravotní pojišťovny
  • Český rozhlas
  • Česká televize
  • komory notářů a soudních exekutorů