Kvalifikované časové razítko

Kvalifikované časové razítko, někdy též jen časové razítko určuje zákon č. 440/2004 Sb.
Účelem časového razítka je zaručit skutečnost, že data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem. Časová razítka vydává kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb, který jej povinen zajistit mimo jiné čas a datum ve správném formátu, shodu dat ze žádosti o vydání elektronického razítka s daty v elektronické podobě, které jsou obsaženy ve vydaném elektronickém razítku. Časovým razítkem se budou označovat i datové zprávy v projektu eGovernmentu datové schránky.

Jak definuje kvalifikované časové razítko zákon č. 440/2004 Sb.

Kvalifikovaným časovým razítkem se podle zákona č. 440/2004 Sb. rozumí datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem, a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem.

Co musí časové razítko obsahovat?

Časové razítko podle zákona č. 440/2004 Sb. musí obsahovat

  • číslo kvalifikovaného časového razítka unikátní u daného kvalifikovaného -poskytovatele certifikačních služeb,
  • označení pravidel, podle kterých kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb kvalifikované časové razítko vydal,
  • v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název a stát, ve kterém je kvalifikovaný poskytovatel usazen; v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, případně dodatek, a stát, ve kterém je kvalifikovaný poskytovatel usazen,
  • hodnotu času, která odpovídá koordinovanému světovému času při vytváření kvalifikovaného časového razítka,
  • data v elektronické podobě, pro která bylo kvalifikované časové razítko vydáno,

elektronickou značku kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb, který kvalifikované časové razítko vydal.