Konverze dokumentů

Co je konverze dokumentů

Konverze dokumentů je převedení listinného dokumentu do podoby, která je obsažena v datové zprávě nebo naopak převedení dokumentu z datové zprávy do listinné podoby. Dokument, který převedením vznikl má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu.

Jak konverze dokumentů probíhá a kdo ji provádí

Při konverzi dokumentů z datové schránky musí dojít k ověření shody dokumentů a připojení ověřovací doložky, která shodu potvrzuje. Samotnou konverzi dokumentů provádí kontaktní místa veřejné správy (upravuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy) a orgány státní moci.

V projektu datové schránky definuje konverzi dokumentů zákon – ke stažení zde -> č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v §:

§22 Konverze
§23 Subjekty provádějící konverzi
§24 Postup při provádění konverze
§25 Ověřovací doložka
§26 Evidence provedených konverzí