Klíč (bezpečný) pro datové schránky

K datové schránce je k dispozici bezpečný klíč, který zajišťuje vyšší stupeň bezpečnosti v přistupování do datových schránek nebo umožní opatřit elektronické dokumenty, které mohou být součástí datové schránky, zaručeným elektronickým podpisem.

Co klíč pro datovou schránku umožňuje

Bezpečný klíč je produktem České pošty, s.p. Jedná se o placenou službu, která nabízí získat kvalifikovaný certifikát (vydává certifikační autorita Postsignum) a USB klíč (tzv. token) vhodný pro bezpečné ukládání hesel a klíčů.

Datová schránka – klíč pro bezpečný přístup a podpisy

Prozatím je klíč pro datové schránky nabízen ve třech základních variantách jako komplet – chráněný přístup a elektronický podpis nebo jen jako přístupový klíč, který chrání přistupování do datové schránky a konečně jen jako podpisový klíč, který obsahuje kvalifikovaný certifikát od certifikační autority Postsignum.