Hybridní spis

Hybridní spis – princip, který nově definuje novela zákona 499/2004 Sb. (novela, která mimo jiné ovlivňuje i zákon č. 300/2008 Sb, tzv. zákon o eGovernmentu, který definuje projekt ISDS – datové schránky). Tuto novelu dne 28.05.2009 schválil po poslanecké sněmovně i senát a novela nyní čeká jen schválení prezidentem. Hybridní spis – jedná se o tzv. smíšený model, který pravděpodobně budou využívat převážně obce. Smíšený model v podobě hybridního spisu přináší novou možnost evidovat v elektronické evidenci elektronické i listinné dokumenty.