Elektronická značka

Elektronická značka je určitou obdobou elektronického podpisu a může mít stejný účinek a stejné vlastnosti vůči podepisovaným datovým zprávám jako má zaručený elektronický podpis. Hlavní rozdíl lze spatřovat v tom, že elektronickou značku budou používat nejen fyzické osoby, ale právnické osoby a i orgány státní moci k označení datové zprávy v projektu ISDS datové schránky.

Elektronická značka a elektronický podpis

Do současnosti je elektronický podpis založen na kvalifikovaném certifikátu spojen výhradně s fyzickou osobou. Tato osoba certifikát získává a je i odpovědná za kontrolu podepisovaného dokumentu. Automatický prostředek, žádnou kontrolu provádět nemůže a není možné takové označení nazývat elektronickým podpisem, novela zákona pro takové označení definuje nový termín „elektronická značka„.

Zákon o elektronickém podpisu

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a jeho novela 2005/444 Sb. zavádí zcela nový pojem „Elektronická značka“ a „označující osoba„, kterou může být buď fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka orgánů státní moci, která má v držení nástroj pro vytváření elektronických značek a označuje datovou zprávu elektronickou značkou.